OD 99 ZŁ DARMOWA WYSYŁKA
-5% DLA NOWYCH KLIENTÓW
DORADZTWO ŻYWIENIOWE: 61 44 44 760 (pn.- pt. 7-16)
Produkt został dodany
do koszyka
Ilość: 1
0

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów

 

1. foodforplanet jest administratorem danych osobowych Klientów obejmujących imię i nazwisko lub firmę, adres siedziby lub adres zamieszkania, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail. foodforplanet oświadcza, że dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży (przyjęcie zamówienia, realizacja dostawy), a także na potrzeby dochodzenia wobec Klientów roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży. foodforplanet oświadcza, że nr telefonu oraz nr email Klienta są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną ze względu na właściwość świadczonej usługi (zamówienia składane i realizowane telefonicznie) lub sposób jej rozliczenia (wystawienie faktury).
2. foodforplanet informuje niniejszym Klientów o prawie dostępu do swoich danych osobowych, o prawie ich poprawiania oraz o prawie odmowy podania swoich danych osobowych.
3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

  • przewoźnikowi realizującemu dostawy zamówionego Towaru na adres wskazany przez Klienta,
  • podmiotowi obsługującemu system płatności elektronicznych za zamówiony Towar,
  • kancelarii prawnej, działającej na zlecenie foodforplanet w związku z dochodzeniem od Klienta jakichkolwiek roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży,
  • podmiotowi świadczącemu na rzecz foodforplanet usługi hostingowe dla Sklepu Internetowego.

4. foodforplanet stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 2. Polityka plików cookies

1. foodforplanet informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient:

  • pliki cookies (ciasteczka) - krótkie pliki tekstowe zawierające informacje zapisywane w systemie informatycznym Klienta (tj. na urządzeniu końcowym Klienta, z użyciem którego połączył się on ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez foodforplanet.

2. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w razie ponownego połączenia się Klienta ze Sklepem Internetowym.  Pliki cookies są wykorzystywane przez foodforplanet w następujących celach: dla ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego (np. poprzez utrzymywanie sesji, zapamiętywanie koszyka zakupów), badanie preferencji Klienta w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do jego oczekiwań i potrzeb (tzw. personalizacja), w celu badania użyteczności witryny Sklepu Internetowego (monitorowanie ruchu na stronie Sklepu Internetowego) oraz w celach marketingowych – foodforplanet używa plików cookies w ramach udziału w systemie reklamowym Google AdWords i Facebook oraz korzystając z internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www Google Analytics.
3. Klient ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Informacje na temat zmiany ustawień dostępne są w danej przeglądarce Klienta. Szczegółowe możliwości i sposoby wyłączenia obsługi plików cookies różnią się w zależności od przeglądarki internetowej.

foodforplanet informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Sklepu Internetowego.